PENGENALAN ILMU FARAID

Pengenalan Pembelajaran

Ilmu ini menerangkan individu yang layak dan tidak layak menerima pusaka, kadar yang layak diterima oleh individu tersebut serta cara pembahagiannya. Ilmu faraid adalah kaedah pembahagian fiqh yang digunakan untuk mengetahui bahagian yag menjadi hak setiap ahli waris didalam harta yang ditinggalkan oleh si mati.


Kursus ini merupakan pengenalan kepada asas Ilmu Faraid.Setiap topik mempunyai TAHAP 1, TAHAP 2 dan TAHAP 3. Setiap topik mempunyai kuiz. Sila klik pada pautan untuk memulakan pembelajaran.


"Ku tinggalkan untuk kamu dua perkara. Tidaklah akan sesat selamanya selagi kamu masih berpegang kepada keduanya, iaitulah kitabullah (al-Quran) dan sunnah RasulNya"

Sabda Nabi Muhammad s.a.w

Senarai Topik Pembelajaran