PENGENALAN ILMU FARAID

Pengenalan Pembelajaran

Ilmu ini menerangkan individu yang layak dan tidak layak menerima pusaka, kadar yang layak diterima oleh individu tersebut serta cara pembahagiannya. Ilmu faraid adalah kaedah pembahagian fiqh yang digunakan untuk mengetahui bahagian yag menjadi hak setiap ahli waris didalam harta yang ditinggalkan oleh si mati.


Kursus ini merupakan pengenalan kepada asas Ilmu Faraid.Setiap topik mempunyai TAHAP 1, TAHAP 2 dan TAHAP 3. Setiap topik mempunyai kuiz. Sila klik pada pautan untuk memulakan pembelajaran.


"Ku tinggalkan untuk kamu dua perkara. Tidaklah akan sesat selamanya selagi kamu masih berpegang kepada keduanya, iaitulah kitabullah (al-Quran) dan sunnah RasulNya"

Sabda Nabi Muhammad s.a.w

Senarai Topik Pembelajaran

Topik 1 KEPENTINGAN PENYELESAIAN SEGERA PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA

PAPARAN UTAMA

SEBAB-SEBAB HARTA PEMBAHAGIAN PERLU DISEGERAKAN

Topik 2 MUQADDIMAH

DEFINISI ILMU FARAID

PENTINGNYA MEMPELAJARI ILMU FARAID

PENYUSUN ILMU FARAID

SUMBER RUJUKAN ILMU FARAID

HUKUM MEMPELAJARI ILMU FARAID DAN SKOP PERBINCANGAN

PERBEZAAN ANTARA ILMU FARAID, WASIAT DAN HIBAH

Topik 3 SYARAT SYARAT PEWARISAN

RUKUN-RUKUN MEWARISI

JENIS KEMATIAN

SYARAT-SYARAT WARIS

KATEGORI HUBUNGAN

SEBAB-SEBAB TERHALANG MEMPUSAKAI

HARTA PENINGGALAN

PROSES PENGASINGAN HARTA PUSAKA

PENGURUSAN PENGKEBUMIAN

JENIS HUTANG

HARTA SEPENCARIAN

WASIAT, WAKAF, HIBAH

Topik 4 KETETAPAN BAHAGIAN

BENTUK-BENTUK FARDHU

KADAR FARDHU

AHLI WARIS YANG MENERIMA FARDHU

ASABAH (PERWARISAN DENGAN CARA AL-TA'SIB)

HIJAB (MENGHALANG) DAN MAHJUB (TERHALANG)

Topik 5 KAEDAH PENGIRAAN

KAEDAH PENGIRAAN PEMBAHAGIAN

KAEDAH PENENTUAN ASAL MASALAH

KAEDAH MENCARI ASAL MASALAH

JENIS ASAL MASALAH DAN CONTOH PENGIRAAN

AL-'AUL

MEMBESARKAN ASAL MASALAH

AL-RADD

ZAWIL ARHAM

CONTOH KIRAAN MENGIKUT AHLI WARIS

ASAL MASALAH GABUNGAN

Topik 6 MASALAH DATUK BERSAMA SAUDARA DAN ASHABUL FURUD

DATUK BERSAMA SAUDARA SAHAJA

DATUK BERSAMA SAUDARA DAN ASHABUL FURUD

RUMUSAN MATEMATIK

Topik 7 AL MUNASAKHAT

MUNASAKHAT (BERLAPIS)

MASALAH DENGAN NAMA TERTENTU

Topik 8 AT TAKHARRUJ

AT-TAKHARRUJ

Topik 9 KES KES KHAS

MAFQUD (ORANG HILANG)

ANAK DALAM KANDUNGAN (AL-HAMLU)

MATI SERENTAK