ILMU FARAID

Pengenalan Pembelajaran

Ilmu ini menerangkan individu yang layak dan tidak layak menerima pusaka, kadar yang layak diterima oleh individu tersebut serta cara pembahagiannya. Ilmu faraid adalah kaedah pembahagian fiqh yang digunakan untuk mengetahui bahagian yag menjadi hak setiap ahli waris didalam harta yang ditinggalkan oleh si mati.

Kursus ini merupakan pengenalan kepada asas Ilmu Faraid.Setiap topik mempunyai TAHAP 1, TAHAP 2 dan TAHAP 3. Setiap topik mempunyai kuiz. Sila klik pada pautan untuk memulakan pembelajaran.

Senarai Topik Pembelajaran

KEPENTINGAN PENYELESAIAN SEGERA PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA

1

PAPARAN UTAMA

SEBAB-SEBAB HARTA PEMBAHAGIAN PERLU DISEGERAKAN

MUQADDIMAH

2

DEFINISI ILMU FARAID

PENTINGNYA MEMPELAJARI ILMU FARAID

PENYUSUN ILMU FARAID

SUMBER RUJUKAN ILMU FARAID

HUKUM MEMPELAJARI ILMU FARAID DAN SKOP PERBINCANGAN

PERBEZAAN ANTARA ILMU FARAID, WASIAT DAN HIBAH

SYARAT SYARAT PEWARISAN

3

RUKUN-RUKUN MEWARISI

JENIS KEMATIAN

SYARAT-SYARAT WARIS

KATEGORI HUBUNGAN

SEBAB-SEBAB TERHALANG MEMPUSAKAI

HARTA PENINGGALAN

PROSES PENGASINGAN HARTA PUSAKA

PENGURUSAN PENGKEBUMIAN

JENIS HUTANG

HARTA SEPENCARIAN

WASIAT, WAKAF, HIBAH

KETETAPAN BAHAGIAN

4

BENTUK-BENTUK FARDHU

KADAR FARDHU

AHLI WARIS YANG MENERIMA FARDHU

ASABAH (PERWARISAN DENGAN CARA AL-TA'SIB)

HIJAB (MENGHALANG) DAN MAHJUB (TERHALANG)

KAEDAH PENGIRAAN

5

KAEDAH PENGIRAAN PEMBAHAGIAN

KAEDAH PENENTUAN ASAL MASALAH

KAEDAH MENCARI ASAL MASALAH

JENIS ASAL MASALAH DAN CONTOH PENGIRAAN

AL-'AUL

MEMBESARKAN ASAL MASALAH

AL-RADD

ZAWIL ARHAM

CONTOH KIRAAN MENGIKUT AHLI WARIS

ASAL MASALAH GABUNGAN

MASALAH DATUK BERSAMA SAUDARA DAN ASHABUL FURUD

6

DATUK BERSAMA SAUDARA SAHAJA

DATUK BERSAMA SAUDARA DAN ASHABUL FURUD

RUMUSAN MATEMATIK

AL MUNASAKHAT

7

MUNASAKHAT (BERLAPIS)

MASALAH DENGAN NAMA TERTENTU

AT TAKHARRUJ

8

AT-TAKHARRUJ

KES KES KHAS

9

MAFQUD (ORANG HILANG)

ANAK DALAM KANDUNGAN (AL-HAMLU)

MATI SERENTAK