INFORMASI

SIMULASI

Simulasi untuk pengiraan Faraid telah boleh digunapakai.