INFORMASI

PENDAFTARAN K-FARAID

Pendaftaran k-Faraid boleh terbahagi kepada 2 jenis pengguna iaitu Pengguna Berdaftar dan Tidak Berdaftar.