Informasi

 • 06-May-15

  Penambahan baru untuk silibus pembelajaran telah di perbaharui.

 • 10-Apr-15

  Pendaftaran k-Faraid boleh terbahagi kepada 2 jenis pengguna iaitu Pengguna Berdaftar dan Tidak Berdaftar.

 • 02-Apr-15

  Simulasi untuk pengiraan Faraid telah boleh digunapakai.

 • 05-Jan-15

  Kandungan kuiz telah boleh dgunapakai untuk menyesuaikan dengan silibus pembelajaran sedia ada.

Video Pengenalan

Af_logo